יז עדר של חתולים: 'שלום עכשיו' בין מודרניות, לאומיות וגלובליזציה

מבוא בפתח הדבר לספרם שלטון ההון כותבים דני פילק ואורי רם : שלא כמו בחברות רבות , שבהן פועלות תנועות התנגדות חברתיות וקואליציות חברתיות בעלות משקל נגד הגלובליזציה , בישראל בולט היעדרה של חלופה פוליטית מגובשת , ואפילו אופוזיציה גרידא אין בה ( פילק ורם . ( 15 : 2004 במאמר זה אעסוק בשאלה מדוע לא קמו בישראל תנועות התנגדות חברתיות לתהליך הגלובליזציה . מבין התהליכים החברתיים שהתרחשו בישראל בשני העשורים האחרונים של המאה ה , 20 כניסת האידאולוגיה הנאו ליברלית , תהליך ההפרטה וחדירת ההון הגדול הם ודאי מהמשפיעים ביותר על המבנה החברתי ועל היחסים המעמדיים . תהליך זה התבצע בקלות מפתיעה ובהתנגדות מזערית , ותוצאותיו ככל הנראה קיצוניות יותר מאשר בחברות אחרות שעברו תהליכים דומים . לתופעה היו גורמים רבים , והסברה המלא הוא אחד האתגרים העיקריים העומדים לפני הסוציולוגיה הישראלית בימינו . רכיב אחד בתשובה לשאלה זו הוא חולשת ההתנגדות לתהליך מצד תנועות חברתיות חדשות . בעולם המערבי נושאות תנועות אלו תפקיד חשוב במחאה כלפי ההתעצמות של בעלי ההון הגדול , ומציבות אינטרסים חלופיים שקשורים לאיכות חיים ולצדק חלוקתי . אמנ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב