י הענקת שמות מקראיים למקומות בנוף הארץ: המקרה של 'גוש אמונים'

אינו נמצא במקומה של ענתות המקראית . השם שנקבע למקום הוא עלמון , אך התושבים מעדיפים את הקישור הסמלי לירמיהו תושב ענתות . דוגמה אחרת היא היישוב נווה צוף , ששמו הרשמי הוא חלמיש , ותושבי המקום נאבקו על השינוי בערכאות משפטיות . מלבד התנ " ך הציוני אימצו המתנחלים גם כמה פרקטיקות מדעיות . הם יצרו שילוב מוזר בין התנ " ך למדע , שילוב שנדיר למצוא כמותו בקרב החרדים למשל . הם ערכו מחקרים בנושאי אקלים , קרקע , צמחים , בעלי חיים וכדומה שנועדו לבדוק את התנ " ך בהקשרו הגאוגרפי וההיסטורי . מטרתם העיקרית הייתה לאתר את המקומות שבהם התרחשו אירועים או היו יישובים בתקופת התנ " ך . תפקיד מרכזי ממלאת בהקשר זה הארכאולוגיה המקראית . קבוצה לא גדולה אבל חשובה של המתנחלים , בין הידועים שבהם יואל בן נון מעפרה ונועם ארנון מחברון , מרבים לעסוק בשאלות שקשורות לארכאולוגיה המקראית . הם בוחנים את הממצאים הארכאולוגיים שהתגלו ומנסים לפרש אותם מחדש ולבחון כיצד הם נקשרים אל מקומות שבסביבתם . חשוב להזכיר שהתחום הדיסציפלינרי של הארכאולוגיה המקראית איבד הרבה מקסמו הפופולרי במהלך עשרות השנים האחרונות , בייחוד בקשר לאישוש סיפורי ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב