ו מלחמת יום הכיפורים בזיכרון הישראלי: שבר מול המשכיות

מלחמת יום הכיפורים הייתה המלחמה הטראומטית ביותר בתולדות ישראל מאז מלחמת העצמאות . נהוג לטעון כי מלחמה , ובוודאי כאשר היא קשה כל כך , יוצרת חוויית לוחמים אחידה , המלווה את המשתתפים במשך כל חייהם . דבר זה בוודאי נכון במידה מסוימת בנוגע ללוחמים של מלחמת יום הכיפורים ; עם זה , בולטת לא פחות העובדה כי הדור שיצא מהמלחמה הקים שתי תנועות חברתיות שמתנגדות זו לזו בחריפות — ' גוש אמונים ' ו ' שלום עכשיו ' . חוויית המלחמה עמדה בבסיס ההקמה של שתי התנועות , אך ההשתייכות החברתית הקודמת למלחמה , לקהילה דתית או חילונית , עיצבה את הכיוון שאליו משכה כל קבוצה את חוויותיה . במאמר זה ברצוני לבחון , מפרספקטיבה מסוימת ומוגדרת , כיצד נתפסה מלחמת יום הכיפורים בזיכרון הקולקטיבי הישראלי . לא אבחן את האנדרטאות , ספרי הזיכרונות , טקסי הזיכרון וכיו " ב — הפרקטיקות שדרכן חברה מעצבת את דימויי העבר שלה ; אלה דורשים מחקר נוסף . אבחן כיצד הדור שיצא מהמלחמה הבין אותה והעניק לה משמעות כמרכיב בזהותו הלאומית . מתוך כך אשרטט שתי חלופות : האחת הרואה במלחמה המשכיות ורצף של ההיסטוריה הישראלית , חלק ' נורמלי ' של הגורל היהודי , ה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב