ה מתנחלי גוש אמונים ופינוי ימית

בתחילת שנת 1982 היה הלוגו של התנועה לעצירת הנסיגה בסיני מוכר לכל : מפה של מדינת ישראל שכללה את סיני ואת השטחים הנוספים שנכבשו במלחמת ששת הימים , פרוסה לפרוסות . המפה נקשרה גם לשמה של התנועה שהדגיש את הצורך לעצור את הנסיגה ' בסיני ' להבדיל מהנסיגה ' מסיני ' . עבור מתנגדי הנסיגה היה ראוי להיאבק על המשך הנוכחות הישראלית וההתיישבות היהודית בסיני מסיבה כפולה : לעצם קיומם וכדי לבלום את התהליך ההרסני , לדעתם , של ' התקפלות ' הציונות ו ' התקפלות ' מדינת ישראל בטרם תתקרב הנסיגה ללב הארץ . הם טענו כי בפריפריה הרחוקה , מעבר ל ' קו הירוק ' ולרצועת עזה , מתרחש מאבק עקרוני על גורלה של הציונות ועל עתידה של הארץ שיוכרע בו למי היא תהיה שייכת . במהלך מאה שנים הלכה הציונות וכבשה מרחבים חדשים , והפינוי מסיני נתפס עבור הנאבקים נגדו כהחזרת גלגל ההיסטוריה לאחור , הצטמצמות שסופה מי ישורנו . בסופו של מאבק הם נחלו כישלון בשני תחומים : הם לא הצליחו במאבקם הישיר לעצור את הנסיגה בשטח עצמו , והם כשלו גם בשכנוע המנהיגות והציבור הישראלי שמאבקם הוא עקרוני לעתידה של האומה , ומשום כך אסור שיהיו נסיגות נוספות . הפינוי מס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב