על דעת המקום מחוזות זיכרון ישראליים

מיכאל פייגה על דעת המקום מחוזות זיכרון ישראליים ספריית אסיף מיכאל פייגה על דעת המקום מחוזות זיכרון ישראליים עורך דוד אוחנה ספריית אסיף המערכת האקדמית פרופ ' עופר שיף ( יו " ר ) ד " ר אבי בראלי פרופ ' אסתר מאיר גליצנשטיין ד " ר פולה קבלו  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב