רשימת מקורות

מקורות ראשוניים ספרים אבינר , שלמה , למקדשך טוב - ירושלים והמקדש , בית אל תש " ס . ספריית ' אוצר המקדש ' של מכון המקדש אריאל , ישראל אטלס ארץ ישראל לגבולותיה על פי המקורות , ירושלים . 1988 בית ה ' נלך , ירושלים תש " ס . הגדת המקדש , ירושלים תשנ " ה . זמירון המקדש , ירושלים תשנ " ז . למקדשך תוב : ירושלים והמקדש , ירושלים תש " ס . מחזור המקדש לחג הסוכות , ירושלים תשנ " ח . מחזור המקדש לחג הפסח , ירושלים תשנ " ז . מחזור המקדש לחג השבועות , ירושלים תשנ " ו . מחזור המקדש ליום הכיפורים , ירושלים תשנ " ח . מחזור המקדש לראש השנה , ירושלים תשנ " ח . סידור המקדש לאם ולבת ישראל , ירושלים תשס " ה . הסנהדרין - מקור הסמכות , ירושלים תשס " ה . ספר המקדש - מן המשכן אל המקדש בירושלים , ירושלים ( ללא ציון שנה ) . ' קני המנורה - ישרים או מעוגלים ? ' , באורך נראה האור ( תשס " ד ) , עמ ' . 114 - 85 באב " ד , ישי סנהדרין - המצוה וחידושה , ירושלים ( בלא שנה ) .  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב