נספח 3: פגישת ייסוד ארגון 'הסנהדרין'

פרופ ' הלל ויס שניהל ישיבה זו פתח בנושא שהיה נראה כמוסכם על כל הנוכחים : התייחסות השוללת שלילה גורפת את דרכו של בית המשפט העליון ותפקודו כבג " ץ ואת נחיצות הקמתה של סנהדרין . לאחר מכן פנה להציג באופן נמלץ בשם , בתואר ובמעשים את היושבים סביב השולחן וביקש מאלה שלא הכיר להציג את עצמם . בין היושבים היו שניים שעסקו בעבר , כל אחד בנפרד , בנושא הקמת סנהדרין בתקופתנו : יואל לרנר , בלשן ומתרגם במקצועו , היה חבר בתנועת כ "ך וממקימי מחתרת ג " ל ( ' גאולה לישראל ' שביקשה לפוצץ את המסגדים שעל הר הבית ) . בשנת תשמ " ה ייסד את ' מכון סנהדרין לחקר המשפט העברי ויישומו' וביקש לכונן ' סנהדרין קטנה ' שבה ישבו עשרים ושלושה חברים . הרב צבי עידאן , המקורב לתנועת ש " ס , הוציא לאור בהוצאה עצמית בשנת תשנ " ח את הספר עשות משפט , הדן בסוגיית כינונה של הסנהדרין . הרב עידאן , שהגיע בליווי בנו , הוצג לנוכחים כ ' אולי היוזם של המעמד הזה , של האירוע הזה ' . מיד בתחילת הישיבה התבקשו הנוכחים לחתום על דף המאשר את נוכחותם בישיבה . בחינת היחס בין הנושאים שעלו באותה ' פגישת גישוש ' ובין הנושאים המתוארים באתר האינטרנט של הא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב