נספח 2

קול קורא של ועד רבני יש " ע לעלייה להר , התפרסם בכ " א אב 8 . 8 . 2004 , 5764 יום א ' כ " א אב 5764 שנים לבריאת העולם לעלות להר הבית ועדה לענייני הר הבית - ' רבנים למען המקדש' ' חזרו ויסדום' הננו קוראים לכל רב אשר לדעתו העליה מותרת , לעלות בעצמו א . בעניין העלייה להר הבית והתפילה בו . אספת רבני יש " ע אשר התכנסה זה מכבר דנה בעניין העליה להר הבית והתפילה בו . בעבר כבר הוחלט לפנות לשרי המשפטים והמשטרה על מנת שיכירו בזכותם של יהודים להתפלל בהר הבית , אך הדבר לא יצא אל הפועל . עתה נדרשנו לו שוב עקב הכמיהה אל התפילה בהר , והן עקב העובדות הנקבעות בשטח ע " י הערבים . אחד הרבנים הכריז כי בהמנעותנו מלעלות , הרינו מכריזים קבל עולם ומלואו כאילו אין לנו חלילה חלק בהר ה ' , ובקרב הערבים הננו מחזקים את התחושה כי הר הבית שלהם . הציבור אינו מודע לכך , שרבנים רבים סבורים כי יש עתה בידינו הנתונים הדרושים כדי לעלות ולא להיכשל וכי על כן המתירים לעלות אינם מקילים בשום דבר ואינם חולקים על הקודמים להם , אלא מסתמכים בברור על הידוע עתה . ב . על כן הננו קוראים לכל רב אשר לדעתו העליה מותרת , לעלות בעצמו וכן להדר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב