נספח 1

בס " ד י " ד שבט ה ' תש "ס הצעת החלטה לכנס הגופים הפעילים בנושא המקדש הקמת ארגון הגג של הגופים הפעילים למען המקדש . ארגון זה יקרא בשם ' תנועת העל למען בית המקדש ' או ' התנועה למען הקמת המקדש ' , או כל שם אחר שיקבע ע " י חברי הארגון החדש . . 1 לארגון העל יקבע ועד מנהל , המורכב מנציגי התנועות השונות . הועד המנהל ינסח תקנון לארגון , והוא יובא לאישור חברי הארגון . כמו כן יבחרו היו " ר ומנהל לארגון החדש . . 2 הצעה למטרות מוסכמות של הארגון החדש : 1 ) ארגון יפעל למען איחוד הכוחות לשם קידום נושא המקדש והקמתו כמצווה בתורה . 2 ) הארגון יפעל לשם השגת משאבים , כספיים ואחרים , לטובת נושא המקדש . 3 ) הארגון יעסוק בהפצת נושא המקדש , בכתב ובעל פה , בשכבות הציבור השונות . 4 ) הארגון יקבע לו תכנית עבודה שנתית , במסגרתה יקודמו פרוייקטים בתחום ההכנה לבניין הבית , הכלים וסדרי העבודה . התכנית השנתית , ואופן ביצועה , יובאו לאישור חברי האספה . 5 ) במסגרת הארגון יפעל ועד רבנים אליו יובאו לדיון והכרעה נושאים שונים הדורשים ליבון . את הפעילות תלווה גם ועדה מדעית מיעצת . 6 ) מדי שנה תערך ועידה שנתית של הארגון , המ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב