סיכום

עבודה זו דנה בתמות מרכזיות העולות מן הרטוריקה ומהפרקטיקה של קבוצות אשר חורטות על דגלן את כינון בית המקדש השלישי על הר הבית . בהתבסס על עבודת שדה מקיפה ועל ניתוח טקסטים וחומר חזותי מבית מדרשן של קבוצות אלה מצאתי ארבעה נושאים מרכזיים , שסביבם מאורגנים ההגות והמעשה של העוסקים בענייני המקדש : העלייה אל ההר , זיכרון , נשים וקרבן . פרקים א ו - ד עוסקים בסוגיות עקרוניות וכלליות , בעלות משמעות פוליטית , הנדונות בציבור האמוני בנוגע למקום הקדוש , לפולחן הראוי להתקיים בו ולנושאים הקשורים בסמכות ובציות ; פרקים ב ו - ג עוסקים בנושאים העולים מפעילות שתיים מקבוצות המקדש : מכון המקדש ו ' נשים למען המקדש ' . למרות ההבדלים העצומים בגודל הקבוצות האלה , מידת המשאבים העומדים לרשותן ומידת ההשפעה והסמכות שיש לעומדים בראשן כלפי הציבור שהן פונות אליו , עולה שלשתיהן תפיסות יסוד מרכזיות בעולמם של פעילי המקדש . תפיסות אלה קושרות היבטים פרטיים ואוניברסליים לעניין המקדש , בהדגישן משמעויות הניתנות למגדר . מכון המקדש משליך את יהבו על כינונו של זיכרון קיבוצי חלופי , מושג שהשפה העברית וטקסי מעגל השנה ומעגל החיים מדגישי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב