משמעויות: מהלכים, חזון, סתירה פנימית

ההיבט הבולט הנוגע להיפוך הרצוי ( בעיני המארגנים ) מקבל את ביטויו ביחס בין המקומות שמתקיימים בהם הטקסים ובין מקום היעד שהם מכוונים אליו . בעריכת טקס ברכת החודש מול שערי חולדה החסומים , למרגלות חומת ההר , כשהשאיפה המוצהרת היא להיות עליו , קיימת הבלטה של יחסי הגובה , אשר מתפרשים מדברי הנוכחים כביטוי למצב קיומי נחות ולא מוצדק : ' הם למעלה – אנחנו למטה ' . שאיפתם לגאולה , מתורגמת בלשונם ל ' היפוך מדויק – שאנחנו נהיה למעלה , והם יהיו מושפלים כמו שאנחנו היום ! ' . שאיפה זו נקשרת כמובן גם להיפוך בעל היבטים שלטוניים . בטקס קיימת התרסה כנגד שלטונות המדינה , שבחסותם מצוי הר הבית בידי המוסלמים , ואשר הזרוע האוכפת של שלטון זה , המשטרה , נוכחת בטקסים כדי לשמור על הסדר . בטקס ההכנה לזבח הפסח שהתקיים על גבעה באבו תור המשקיפה על הר הבית העלה אחד המשתתפים רעיון שייחס לבוריס ש " ץ , מייסד בית הספר לאמנות בצלאל , ולפיו ' יש להעביר את המסגד למקום שאנחנו נמצאים עכשיו , כמו שהוא , ולבנות במקומו את המקדש ' . בשני הטקסים כאחד באה לידי ביטוי השאיפה לשנות את מעמדם האישי ממצייתים לפוסקים . בברכת החודש אנו רואים כ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב