ציור קרבנם של נח ובניו לאחר המבול ובטרם כינונו של עולם חדש מכון המקדש ©