ציור קרבן קין והבל שהוביל למעשה הרצח הראשון מכון המקדש ©