אם ובת: האידאל הנשי של מכון המקדש

דומה כי מכון המקדש משקיע חלק לא מבוטל ממרצו להבניית תפקידיהן ומקומן של הנשים הממשיות בד בבד עם דיון מרתק באפיוני הנשיות הסמלית המשמשים מבחינת ההנהגה הרבנית סמל ומופת לחיקוי . הבניה זאת נעשית באמצעות מגוון רחב של התייחסויות לנשים , למקומן ולתפקידיהן , שהוביל אף לכתיבת סידור ייחודי המיועד לנשים , ובאמצעות חניכתן של בנות העושות את שירותן הלאומי במקום . קריאה מדוקדקת בסידור התפילה לנשים וראיונות עם בנות השירות הלאומי המשרתות במקום מסרטטים את דמותה של האישה הראויה ואת אופן פעילותה . דמות ' האישה הטובה ' עולה מסידור המקדש לאם ולבת ישראל שכתב ישראל אריאל . סידור זה חתם בשנת תשס " ו את סדרת אוצר המקדש הכוללת סידורים , מחזורים לחגי ישראל והגדה של פסח . סידור תפילה זה חורג מן הייחוד המאפיין את שאר ספרי התפילה , המלווים בדברי פרשנות והסבר , וכן בציורים הממחישים את הווי החג בתקופה שהמקדש עמד על תלו – בפנייתו לקהל ייעודי : נשים . אין הפניה בו מנוסחת לנשים ' סתם ' : כבר כותרת הסידור המופיעה על כריכתו מייעדת אותו לנשים המוגדרות באמצעות יחסיהן המשפחתיים : ' אם ובת ' . עניינו של הסידור , כמו שהעיד עליו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב