פרק ג נשים ונשיות

סגולתן של הנשים היא סגולת באר מרים העולה ומפכה מלמטה למעלה . היא מעוררת את פנימיות העם , מוציאה אותה מהכוח מחיה הלב באברים . מיכל אביעזר , כינוס ' נשים למען המקדש ' , תש "ס בפרקי הספר הקודמים נדונות התייחסויות פעילי המקדש לנושאים מגוונים הנקשרים למקום המקודש , לחזון שהם מבקשים לממש ולפרקטיקות עכשוויות ועתידיות הנגזרות מכך . ההתייחסויות האלה נוגעות , כמובן בלי להצהיר על כך , לזהות הגברית כמייצגת את ' האדם ' הנדרש לעלות להר הבית ; אליו מכוון הציווי לזכור , והוא המצווה לכונן את מעשה הפולחן , שנערך בידי גברים בני שבט לוי . בין שהתייחסות זו מתבססת על התפיסה שהמהות הנשית היא בבחינת ישות שלא הגיעה לידי השלמה , ולכן ההתהוות בתוכה אפשרית , ובין שהיא נסמכת על התמה הדתית , שנחיתות האישה מקורה בהיותה שנייה לבריאה וממרכזיותה במעשה החטא הקדמון , שבגינו גורשה האנושות כולה מגן העדן – עיקרו של הדיבור כוון כלפי קהל שומעים ותומכים פוטנציאלי שזהותו גברית ( פרידמן תשס " א ) . בהתחשב בכך מפתיע לכאורה לגלות שלא זו בלבד שרבים מהתומכים בפעילויות של חוג פעילי המקדש הן נשים , אלא שנשים ממלאות תפקידי מפתח בתיווך ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב