טקס שרפת פרה אדומה, המערב ככיוון המקודש מחזור המקדש לחג הפסח (1997) מכון המקדש ©