מושגים ומשמעותם החלופית

* מושגים וסמלים מרכזיים שבים ועולים מן המחזורים הנדונים , שואבים את השראתם , את תוקפם ואת גבולות משמעותם מקשירתם אקסקלוסיבית ותפקודית למעשה הבריאה , שמתוארת בו כידוע הופעתה של דמות אחת עלי אדמות . דומה שהדוגמה הבולטת ביותר לכך עולה מן הפרשנות שנתן אריאל ליבמות סא ובהדגשתו : ' ישראל נקראים אדם , כשמו של אדם הראשון וממשיכי שליחותו בעולם ' ( אריאל , יום הכיפורים : . ( 121 אכן המשמעות הנלווית לאמירה זאת אינה נאמרת , אולם מתבררת ממנה תפיסה שמי שאינו ישראל , אינו זוכה לתואר ' אדם ' . על המשמעות הנגזרת מכך אין צורך להכביר מילים . * במחזורי המקדש טקסי הקרבת הקרבנות הנזכרים במקרא מסמנים נקודות מפנה , ומעשה ההקרבה נקשר בקשר הדוק למעשה התשובה הן של הכלל והן של הפרט . * בסקירת המחזורים נמצא ' מילון מנוגד ' הכולל מושגים מרכזיים העולים מפרשנות מחזורי המקדש . בעמודים הבאים אתייחס למושגים בעלי משמעות נורמטיבית מסוימת שאנשי המקדש מבקשים לטעת בהם משמעות שונה . פעמים זאת המשמעות הארכאית של המושג והשימוש שנעשה בו במקרא ובתלמוד , ופעמים מדובר בתוכן הנגזר מפרשנותם את המקורות המקראיים והתלמודיים בהקשרים בני ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב