מאפיינים משותפים

בחינת המחזורים כמכלול מעלה מאפיינים משותפים המדגישים את שאיפתם לכונן זיכרון חלופי . * אופיו של הדיון במחזורים אלה הוא פרשני , נעשה שימוש רב מאוד במדרשי אגדה והלכה . הרוב המוחלט של המדרשים מתפרש כמדרשי הלכה ורק מיעוטם כמדרשי אגדה . המדרשים מוצגים ברובם המכריע כתיאור נאמן של מציאות היסטורית . המחשה בולטת לטענה זו עולה מהדגשת המקומות המועטים שקריאת המדרש בהם היא ' ספרותית ' , ובה ניתן הסבר ותירוץ לכך על ידי תיאור ' עובדות ' שלפיהן ההסבר ההיסטורי לא היה יכול להתקיים . כך מסביר אריאל למשל כי המדרש המספר על האור הבוקע מהמקדש אינו אלא מליצה ספרותית , שכן לדבריו האור לא היה יכול להיראות מתחומי ירושלים של אותה תקופה . * ניסוח הכתוב הוא על פי רוב בזמן הווה . 2 מדרש הלכה מבקש לתת לפסיקת ההלכה הסבר סיפורי המבוסס על מקור מדרשי לפסוק , ולעתים הוא המקור הראשוני לה . לעומת מדרש אגדה שאינו מתייחס להלכה . * טשטוש זמנים ומושגי זמן . לא קיים אף מופע של זמן המתייחס ללוח העברי או הכללי . ההתרחשות הכרונולוגית מאז בריאת האדם הראשון עד ימי עזרא ונחמיה – זו ההיסטוריה . פרשנויות מדרשי חז " ל , הרמב " ם והרב קליש...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב