מחזורי המקדש – סקירה

מחזור המקדש לראש השנה ההקשר המתבקש לבחינת משמעותו של המושג ' זיכרון ' הוא מחזור המקדש לראש השנה , המוכר גם כ ' יום זיכרון תרועה ' . יום זה גדוש במחזור במגוון אירועים ' היסטוריים ' המדגישים שוב ושוב את הזיהוי של המקום הקדוש עם פעולת הקרבת הקרבן בו . ה ' היסטוריה ' שאליה מכוון הכותב מוגדרת במסגרת הזמן המתועד בתנ " ך , היינו מבריאת העולם ועד קריאת התורה בידי עזרא הסופר , בלי כל הבחנה בין האירועים המתוארים במקרא לעומת אלה המתוארים בנביאים או בכתובים . ימים אלה מוגדרים כ ' ימי ראש השנה בהם מתפתח [ בלשון הווה - ש " ח ] דבר חדש בעולם . וזאת בהקשר למקדש ולהקרבת קרבנות ' . הרב אריאל מייחס ליום חג זה את בריאת האדם הראשון , שבעצם בריאתו קבע לדבריו את מקומו של המזבח , ובכך החל את פולחן המקדש : ' הווה אומר : הקרבת קרבן ראשון על ידי האדם הראשון ביום הראשון לבריאת העולם הייתה , למעשה , תחילת העבודה במקדש ' ( שם , מג ) ( בעניין זה הוא מעיד שהסתמך על ספר היובלים . ואולם דווקא בנקודה זאת עולה בבירור קריאתו המוטה , שכן ספר היובלים מתארך את בריאת האדם הראשון ל ' חודש הראשון ' , המוכר מן הספרות המקראית כחו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב