זיכרון קיבוצי וזיכרון חלופי

להבנת המהלך החינוכי והתודעתי שמכוון אליו אריאל באמצעות המחזורים נפנה לבחינת המושגים ' זיכרון קיבוצי ' ( קולקטיבי ) ו ' זיכרון חלופי ' ( אלטרנטיבי ) . זיכרון קיבוצי מתייחס לאופן שציבור מפתח זיכרון משותף של עברו , ובכך מעצב את גבולות השייכות אליו ומבדיל עצמו מקבוצות אחרות . אופיו של זיכרון זה דינמי ומשתנה מדור לדור . הוא מועבר דיאכרונית ( בין דורי ) וסינכרונית ( בין תת קבוצות השייכות לקבוצת האם ) . זיכרון זה מתייחס להתפתחותו ההיסטורית של העם מנקודת התחלה כלשהי ועד ההווה שהוא מצוי בו ( הלבווקס . ( 1992 זיכרון זה שההמונים נושאים בראשם , אף אם אינו מתייחס לעובדות היסטוריות כהווייתן , משפיע על עיצוב דעותיהם של בני הקבוצה בנושאים פוליטיים וחברתיים . כדי להבין את השינויים המתקיימים בזיכרון הקיבוצי יש להתייחס לשאיפה לקיים מעשה של הנצחה ולהטמיע הנצחה זאת בזיכרון הקיבוצי ( המדגיש כמובן את עמדתו של הצד המנצח ) . ההנצחה מאופיינת בדיאלוג מתמיד ובמתח יצירתי , ומחוזקת באמצעות מגוון פעילויות : חגיגות משותפות , סיפורי עם , והשתתפות בטקסי זיכרון . ההופעה בטקסי הנצחה מאפשרת למשתתפים לא רק לקיים אותם ולהחי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב