פרק ב זיכרון

תקופות , תרבויות ומשאות נפש מולידים דימויים שונים של מבנה המקדש [ ... ] האופן שבו מדומיין המקדש מהווה ביטוי למאוויים של בני הדור החוזה . סימון גולדהיל אחד המפעלים המרכזיים של מכון המקדש הוא הוצאת ספרי קודש וסידורי תפילה . במסגרת זאת הוציא המכון מהדורה מאוירת של משניות מבוארות בידי פנחס קהתי , אלבומים מצוירים בעברית , באנגלית ובצרפתית העוסקים במשכן ובמקדש , וכן הגדה של פסח , סידורים ומחזורי תפילה . פרק זה ייוחד לבחינת ' מחזורי המקדש ' המיועדים לתפילה בראש השנה , ביום הכיפורים , ובשלושת הרגלים : פסח , שבועות וסוכות . מחזורים אלה נערכו בידי הרב ישראל אריאל ומשקפים את עמדותיו ואת הרעיונות העומדים מאחורי פעילות מכון המקדש . הבחירה בספרים האלה מתייחסת לחדשנות הדרמטית בדרך עריכתם וכן מההצלחה השיווקית האדירה שהתבטאה בתפוצתם הגדולה . עשרות אלפי מחזורים נמכרו , ונוכחותם בולטת בחגים בבתי כנסת שהציבור האמוני מתפלל בהם ועל מדפי הספרים בבתי ציבור זה . ייחודם נעוץ בעובדה שלצד התפילות המסורתיות מופיעים פרקי פרשנות המתייחסים לאופי ולאופן חגיגת החגים בתקופות שבית המקדש עמד על תלו . תיאורים אלה מסתמכים ע...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב