סיבוב שערים, 'עזרת נשים', טבת תשס"ג (צלמת: שרינה חן)