פרסום חוצות הקורא להשתתפות בסיבוב השערים, ניסן תשס"ד