פרסום חוצות הקורא להצטרף לסיבוב השערים סביב הר הבית, ראש חודש אב תשס"ב