מנהגים חדשים ומחודשים

סיבוב השערים המנהג המרכזי הסוחף אחריו מאות ואלפי משתתפים מאז כסליו תשס " ב הוא סיבוב השערים . עניינו של הסיבוב , כעולה מתמסירים המפרסמים את האירוע , הוא ' קיום מנהג סיבוב השערים סביב הר הבית מקום המקדש בתפילה : " בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו "' . בחוברת המחולקת למשתתפים בסיבוב , הכוללת את שירי המעלות הנאמרים לפני כל אחד משערי הר הבית , מוקדשים העמודים הראשונים לציטוטי רבנים בני תקופות שונות המבקשים להעלות על נס את ערכם הדתי של סבבים אלה ואת מסורתיותם ההיסטורית . ראשיתו של מנהג מחודש זה בחוברת שהוציא מכון המקדש בשנת תשמ " ח ( ראו עמ ' . ( 41 בשנת תשס " ב החלו להתארגן סיבובים מדי ראש חודש ומדי יום ג ' בשבוע בליווי משטרתי ובהשתתפות צנועה של מספר פעילים מועט , בעיקר אנשי ' אל הר המור ' . לאחר מכן פורסם דבר הסיבוב בתמסירים , וציבור מקשת גילאים רחבה החל להגיע אליהם מירושלים ומהתנחלויות באזור יהודה . הסבבים מנו אז כמה מאות אנשים והתקיימו בליווי מסיבי של המשטרה ושל משמר הגבול . מובילי הסיבוב השתמשו ברמקולים ידניים מחרישי אוזניים , גברים ונשים הלכו אלה לצד אלה . לאחר מכן התמסדו הסבבים ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב