הפעולות הנגזרות מביקור בהר

לאחר שראינו את מאפייני ההדרה ההלכתיים מן המקום הקדוש , והתייחסנו בקצרה לתיעוד ביקורי היהודים במקום לאחר החורבן , נבקש לפרום את הדיון ההלכתי הנוגע לנוכחות במקום : האם היא נושאת בחובה עונש כרת כדברי הרבנות הראשית , או שמא העושה אותה מקיים מצוות עשה כגרסתו של הרב ישראל אריאל ? פרימת הסוגיה תיעשה בשלבים אחדים . ראשית אתייחס לתפיסות עומק של הפעולות הערכיות המתקיימות בעת ביקור במקום . אחר כך אבחן את העמדות ההלכתיות הנוגעות לביקור באמצעות הגדרות הטאבו והכריזמה המבטאות את יחסי ההיפוך - הניגוד המאפיינים את המקום הקדוש . מדובר בגילום מוחשי של המיסטריום טרמנדום ( – ( Mysterium Tremendum ' המסתורין הנורא ' , המאופיין על פי חוקר הדתות הגרמני רודולף אוטו כמסתורין מלא הוד ואימה שטיבו חיובי . הוא מזוהה גם עם חרון אפו של האל , המקבל ממד רציונלי באמצעות טיעונים בעלי אופי מוסרי ואתי . אלה מתייחסים לצדק האלוהי ולרעיון הגמול ומקבלים ביטוי באובייקט המגלם מסתורין זה . זיהוי האובייקט עם חרונו של האל הופך תכונה זו למושא חיקוי לדבקים בו , מצדיק את ' קנאותם ' וחובר ליסוד האנרגטי הבא לביטוי בלהט , בהתרגשות ובדחף ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב