המחקר

העניין המחקרי בנושא אף הוא הולך ומתעצם מאז אמצע שנות התשעים ועד היום . הר המריבה , הספר המרכזי המתעד את הכוחות הפועלים סביב הר הבית בעת המודרנית , נכתב בידי נדב שרגאי בשנת . 1995 בספר זה נפרשה יריעה היסטורית רחבה מאוד , שנסמכה על הפניות רבות , והתייחסה לסכסוכים סביב המקום מאז ראשית הציונות ובעיקר ממלחמת ששת הימים ועד שנת חתימת הספר . ההיבט הכרונולוגי בו מטושטש קמעה , ומולו בולט הארגון לפי נושאים , פרי עבודתו של המחבר . ספר זה משמש ספר יסוד להכרת ההיסטוריה של התנועות למיניהן , הדמויות המעורבות בעשייה למען הגשמת החזון ואירועים הקשורים במקום שהתרחשו עד שנת הוצאת הספר לאור . לאחר מהומות מנהרת הכותל ( 1996 ) הוציא מכון ירושלים לחקר ישראל ניירות עמדה המתייחסים להר הבית : יפתח זילברמן כתב על היבטים מקבילים הקיימים בסכסוך על הר הבית ועל מקדש איודיה בהודו ; אמנון רמון התמקד ביחסם של מדינת ישראל ושל הציבור היהודי לגווניו להר הבית , ויצחק רייטר תיאר את השתרגות ההבטים הדתיים והלאומיים ביהדות ובאסלאם בנוגע להר הבית . בשנת המילניום התפרסם ספרו של גרשם גורנברג . The End of Days ספר זה הוא ספר מקיף הכ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב