תפילת בית המקדש והסיבוב על השערים, תשמ"ח הוצאת משרד הדתות ומכון המקדש