יחס הציבור האמוני אל ההר

דומה שהתנועות והאנשים שהשתתפו בהתארגנות ' שוחרי המקדש ' הם ' הגרעין הקשה ' של קבוצות תמיכה רחבות יותר , אשר גוש אמונים היה בסיס להתהוותן . קשה לאמוד את מעגל התומכים של ארגון זה , שכן גבולותיו מטושטשים , אין 3 טוביה כ " ץ תשמ " ב , מצוטט בתוך : ארן . 1985 מערך ארגוני מוסדר של החברים ויש הבדלי השקפות בין הקבוצות השונות . לחלק מהפעילויות שהתנועות מארגנות נמשכים אנשים התומכים בפעילות הספציפית שהם משתתפים בה , אך לא בהכרח מסכימים לכלל הרעיונות של קבוצות אלה . דוגמה לכך אפשר לראות בהשתתפות הערה בצעדת ט ' באב תשס " א , אשר קיבצה אליה כעשרת אלפים איש , בעוד פעילויות אחרות שארגנו קבוצות אלה או הקרובות אליהן משכו לרוב מספר משתתפים נמוך יותר . כך לא תמיד ברורים הקווים המפרידים בין ' הגרעין הקשה של תושבי יש " ע ' ל ' שוחרי המקדש ' . בשוך מלחמת ששת הימים והאופוריה הכללית שבאה בעקבותיה נטה הציבור האמוני לדחוק לשוליים פעילים שביקשו לקדם את רעיון בניינו של המקדש , התייחס אליהם כתימהוניים וכקיצוניים ודחה על הסף את פעילותם . בחלוף השנים חל שינוי דרמטי ביחס הציבור לקבוצות אלה : מושגי מפתח בשיח שהם מקיימי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב