מפרסומי 'התנועה לכינון המקדש' המפרט את התחומים המותרים בהליכה בתוך תחומו של הר הבית על פי דעת המתירים. העלון במימון 'תפילין בית אל'.