מבוא

לעולם אל תטיל ספק ביכולתה של קבוצת אזרחים קטנה לשנות את העולם . למעשה , זה האופן הבלבדי שבו התרחשו שינויים . מרגרט מיד המקדש וחורבנו מהווים נדבך מרכזי בתודעה היהודית המסורתית . בתי המקדש היו מוקד חברתי ופולחני של העם היהודי במשך כאלף שנה , וזיכרון קיומם וחורבנם מלווה אותו כמעט אלפיים שנה . בתקופה זו ביטויי הגעגוע והאבל נהיו לחלק בלתי נפרד מחיי היום יום של היהודים בפזורות השונות : ההיבט האורלי קיבל את ביטויו באזכור החורבן ובבקשה לבניין המקדש בתפילות שחרית , מנחה וערבית ובברכת המזון . הגעגוע והאבל היו לחלק בלתי נפרד גם ממחזור החיים , והם מוצאים ביטוי באזכורים במהלך טקסי מעגל החיים : מנהג שבירת הכוס בחתונה היה ברבות השנים לסימן אבלות על חורבן המקדש ( גולדברג , ( 1998 ובה בעת צומות הנקשרים לחורבן עשו את זכרו לחלק ממעגל השנה . תהודה ניכרת יש למקדש ולכלי הפולחן ששימשו בו בתרבות החומרית : באיורי הגדות , בחנוכיות , במטבעות , בתכשיטים וכן בלוחות ' מזרח ' ו ' שיוויתי ' ששימשו , בין השאר , על קירות בתים ובתי כנסת כמסמני כיוון התפילה ( יוהס . ( 2001 באופני הזכרת המקדש וחורבנו אנו מוצאים את המרכיב ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב