הקדמה בית המקדש השלישי

זהותי מאוימת בידי מי שגורסים הקמת ' מדינה יהודית ' בהנהגת שלטון הסנהדרין , מדינה שבה לא יתאפשר לי לקיים את אורחות חיי הנוכחיים . בד בבד עם רגשות מרחיקי לכת אלה הכרתי היכרות אינטימית את שפתם ואת הטקסטים המכוננים המשמשים נר לרגליהם , שכן שנות ילדותי ונערותי עברו עליי במסגרת החברה הדתית לאומית , ומושאי מחקרי הם מן העילית התורנית והחברתית שלה , ומכאן שעולמם אינו עולם רחוק , מנוכר וזר עבורי . ניסיונותיי הראשונים להיכנס לשדה המחקר לוו בחשדנות הדדית , שהיא חלק בלתי נפרד מכל מפגש בין שני צדי מתרס אשר מזהים את העומד מולם במונחים כמעט דמוניים : מצדם היה ניסיון לבחון אם אני אשת תקשורת , שכן לדבריהם בכל פעם שנחשפו לתקשורת , הם יצאו נפגעים , ולכן הם נזהרים מפניה . אני , מצדי , חששתי שמא אקלע למצב שבו אצטרך להכריע בין נאמנותי ומצפוני כאזרחית לנאמנותי כלפי האנשים שבטחו בי ונחשפו לפניי . כך מצאתי את עצמי במצב פרדוקסלי שבו אני , החוקרת , מחפשת אחר מידע ובעצם מפחדת לדעת ... התוודעות הדדית אטית ושיטתית של השדה הנחקר הורידה אט אט את מחיצות החשדנות ההדדיות . תרומה ניכרת לבניית אמון זו טמונה , לדעתי , בכמה ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב