'במהרה בימינו...'

שרינה חן ' במהרה בימינו ... ' תמורות ביחסו של הציבור הדתי לאומי להר הבית מוקדש באהבה ובגעגוע לסבתי ולסבי חביבה ( ליבי , לבית מסט ) ואלתר ( זלמן ) וגר ז " ל שכרכו דרך ארץ ותורה ולזיכרון משפחותיהם וקהילותיהם שנספו בלומז ' ה ובדוד - הורודוק וקולותיהם הנאלמים נשמעים והולכים מקצה הארץ ועד סופה . ספר זה ראה אור בסיוע מכון קרן קיימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב