רשימת משתתפים

יעל דר אוניברסיטת תל אביב תמר וולף מונזון אוניברסיטת בר אילן אפרת זקבך מבוא חורון נעמה טיייטלבאום קריא אוניברסיטת בר אילן אביחי כהן אשדוד יוסי כץ אוניברסיטת בר אילן הילדה נסימי אוניברסיטת בר אילן יצחק פס אוניברסיטת בר אילן אנה פרשיצקי המכללה האקדמית גליל מערבי לריסה רמניק אוניברסיטת בר אילן אסף שלג האוניברסיטה העברית בירושלים The Qibya Operation in Israeli Public Memory , 1953 - 1985 Efrat Zakbach On the night of October 14 - 15 , 1953 , Israeli soldiers , under orders of Ariel Sharon , raided the West Bank villages of Qibya , Nalin , and Shuqaba and blew up about 40 houses in Qibya in retaliation for the murder of a Jewish woman and two children in Israel . The action , in which sixty - nine Jordanian soldiers and civilians were killed , set off a storm of controversy over the raid ’ s moral , operational , and political aspects . This article discusses the changes in the Israeli discourse on Qibya between 1953 and the mid - 1980 s . In the wake of the attack , public consensus was ov...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב