רשימת קיצורים

אב " ג — ארכיון בן גוריון , המכון למורשת בן גוריון , קריית שדה בוקר אב " ג , א " צ — ארכיון בן גוריון בארכיון צה "ל א " ג — ארכיון גנזים אה " ע — ארכיון תנועת העבודה , מכון לבון , תל אביב א " ז — ארכיון ז ' בוטינסקי , במכון ז ' בוטינסקי בישראל , תל אביב אי " ט — ארכיון יד טבנקין , רמת אפעל מילא " ה — המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה , אוניברסיטת תל אביב א " כ — ארכיון הכנסת אל " ח — ארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע " ש אביעזר ילין , אוניברסיטת תל אביב אממ " ב — ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין , ירושלים אמ " ע — ארכיון מפלגת העבודה ע " ש משה שרת , בית ברל א " צ — ארכיון צה " ל , תל השומר אצ " מ — הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים אק " מ — ארכיון הקיבוץ המאוחד , יד טבנקין , רמת אפעל אש " צ — ארכיון השומר הצעיר , גבעת חביבה את " ה — הארכיון לתולדות ההגנה , תל אביב א " מ — ארכיון המדינה , ירושלים FRUS – Foreign Relations of the United States NA – National Archives , College Park , Maryland PRO – Public Record Office  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב