יחס הקק"ל ומנהל (רשות) מקרקעי ישראל להחכרת קרקעות קק"ל ללא יהודים: הלכה ומעשה

יוסי כץ בתחילת 2011 אושר בכנסת תיקון 3 לחוק מקרקעי ישראל , שעניינו הגבלת הקנייה והעברת זכויות במקרקעין לזרים . התיקון הוא חלק מהרפורמה ברשות מקרקעי ישראל משנת , 2009 שלוותה בשורה של צעדי חקיקה . אף שהליכי חקיקה להגבלת זרים ברכישת זכויות במקרקעין החלו עוד בסוף שנות השבעים של המאה ה , 20 הם לא הסתיימו בחקיקה . כך אפוא התיקון מ 2011 הוא הראשון — והיחיד — בנושא . אדגיש כי ‘ זרים ' בעיני המחוקק אינם אזרחי ישראל בפועל או מכוח חוק השבות , ואילו הקרקעות מושא ההגבלות הן ‘ מקרקעי ישראל ' , כלומר קרקעות המדינה , קרקעות רשות הפיתוח וקרקעות קרן קיימת לישראל ( להלן : קק " ל ) . הגבלות על העברת זכויות במקרקעין לקבוצות אוכלוסייה שונות בארץ ישראל בעת החדשה מוכרות זה מכבר . כך למשל הגבילו הטורקים העברת זכויות במקרקעין ליהודים . גם השלטון הבריטי בארץ ישראל הגביל — מכוח חוק הקרקעות משנת — 1940 רכישות קרקע מצד יהודים ואחרים . אותו שלטון הגביל העברות במקרקעין בארץ ישראל גם על כלל נתיני גרמניה וגרורותיה — יהודים ולא יהודים — בימי מלחמת העולם השנייה מתוקף פקודת הסחר עם האויב משנת י . 1939 אלא שהגבלות בהעברת...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב