לאה גולדברג, דירה להשכיר. אייר: שמואל כץ. תל אביב, ספרית פועלים, ,1970 עמ' 4-3