לאה גולדברג, דירה להשכיר. אייר: שמואל כץ. תל אביב, ספרית פועלים, .1970 כריכת הספר