לאה גולדברג, דירה להשכיר. איירה: שושנה הימן. תל אביב, ספרית פועלים, ,1959 עמ' 6-5