לאה גולדברג, דירה להשכיר. איירה: שושנה הימן. תל אביב, ספרית פועלים, ,1959 כפולת עמודים פותחת (לא ממוספר)