לאה גולדברג, 'דירה להשכיר'. איירה: רות שלוס. פורסם במשמר לילדים, ,22.10.1948 עמ' 9