פסל ‘נמרוד' בפתח האגף לאמנות ישראלית <sup>24</sup>