אולם הכניסה של האגף לאמנות ותרבות יהודית <sup>18</sup>