ארונות קבורה בדמות אדם הניצבים במבואת המוזיאון <sup>7</sup>