'ציר כיסופים': שירה בעקבות תכנית ההתנתקות

להקצאה סמכותית של דברים בעלי ערך עבור החברה ' . הקצאה סמכותית משמעותית מבחינה פוליטית אם היא נערכת בהקשר חברתי כולל ולא רק בעבור קבוצה מסוימת . כדי להשפיע באמצעות מילים צריך הדובר להשתמש בתכונות של המבע הלשוני , שמאפשרות לו לטעון טענה מסוימת , אך בד בבד להפעיל עוד ערוצי משמעות , אשר ימירו את הפעולה הלשונית לפעולה פוליטית . כדי שתתממש הפעולה הפוליטית , זקוק השיר הפוליטי לקהל נמענים . הדובר יכול להשקיע מאמץ ניכר ולהפעיל מניפולציות רטוריות שונות כדי לעצב את השדר עיצוב משפיע ומשכנע , אולם , אם הנמען לא ישתף פעולה ולא יממש את האפשרויות הפוליטיות הגלומות בטקסט , או אפילו ימאן לקרוא את הטקסט ולהיחשף לתכניו , ייכשל התהליך התקשורתי , שבמרכזו העברת השדר . במילים אחרות , חרף מאמציו של המוען לעצב את השדר עיצוב אפקטיבי , האחריות על ההצלחה של השדר לפעול פעולה פוליטית נמצאת בידיו של הנמען , ותלויה במידת נכונותו לשתף פעולה עם מסריו של השיר . ההתעניינות בתפקידו הפעיל של הקורא בפרשנות היצירה והעיסוק בהתקבלותן של יצירות ספרותיות מנקודת המבט של הנמען היו מוקדים מרכזיים ב ' תאוריית ההתקבלות' ( , ( Receptio...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב