אישה בזכות עצמה: דיון מגדרי־חברתי בכנסת על הצעה לתיקון פקודת מס הכנסה, 1949

נעמה טייטלבאום קריא ביום 4 בספטמבר 1949 נפל דבר בהליך החקיקה במדינת ישראל הצעירה : פורסם תיקון לסעיף 15 לפקודת מס הכנסה והוכנסה התייחסות מפורשת לאישה ולמעמדה לצורך חישוב מס הכנסה של התא המשפחתי . זה היה תיקון חשוב , לא מבחינת השלכותיו על הנשים מצד הכלכלה והחוק , אלא מבחינת הליך החקיקה שקדם לו . דיון זה העלה מעל בימת הכנסת את סוגיית מעמד האישה בחברה הישראלית , הוא הקדים בשנתיים את חקיקת חוק שיווי זכויות האישה התשי " א - י , 1951 וכנראה היה מהחוקים הראשונים אשר העלו את מעמדן של הנשים לדיון במליאת הכנסת . הדיון בדבר מעמדן של הנשים בחקיקה במדינת ישראל נשען במידה רבה על ההתפתחויות החברתיות משפטיות של האישה בתקופת המנדט ועל מכתב הסטטוס קוו . * את המאמר הזה ביססתי על עבודת הדוקטור שלי , בנושא ' מנהיגות נשית משורות האופוזיציה : דיוקנה של מפקדת באצ " ל וחברת הכנסת אסתר רזיאל נאורי , אשר נמצאת בתהליכי כתיבה במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין ( זוס ) , באוניברסיטת בר אילן , בהנחייתה המסורה של ד " ר לילך רוזנברג פרידמן . אני מודה לה על הערותיה המאירות והמועילות למאמר זה . 1 חוק שיוו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב