עיונים בתקומת ישראל 27

27 עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות , היישוב ומדינת ישראל מחברים מוזמנים לשלוח אלינו מאמרים פרי עטם , שלא התפרסמו בעבר ( אף לא בחלקם ) בעברית או בשפה אחרת , ושאינם מועמדים לפרסום במקומות אחרים , ובכלל זה במרשתת . נקבל לקריאת הערכה מאמרים שאורכם 12 , 000 מילים לכל היותר . אפשר לשלוח מאמרים במהלך כל השנה . המאמרים שיאושרו לפרסום יראו אור בכרך הראשון שיראה אור לאחר מועד אישורם או בזה שיפורסם אחריו . הנחיות להגשת המאמרים ראו באתר כתב העת : www . bgu . ac . il / iyunim כתובת דוא " ל : omiller @ bgu . ac . il כתובת המערכת : מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות , מדרשת בן גוריון , מיקוד 8499000 טלפון , 08 6596940 פקס 08 6596939 עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות , היישוב ומדינת ישראל כרך 27 תשע " ז 2017 — מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות קריית שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב