מיכל אורגיל, מצב ביניים, ,2018 טכניקה מעורבת על זכוכית ופאנלים תעשייתיים, ,43ש35ש6 צילום: יוסי אורגיל Michal Orgil, Intermediate State, 2018, mixed media on glass and industrial panels, 43ש35ש6, photo: Yossi Orgil