מיכל אורגיל, שכונה, ,2018 שמן על בד, ,150ש150 צילום: יוסי אורגיל Michal Orgil, Neighborhood, 2018, oil on canvas, 150ש150, photo: Yossi Orgil