טונג'ה, ללא כותרת (צ'אוצ'סקו), ,2014 גרפיט על נייר נטול חומצה, 100ש70 Tunca, Untitled )Ceaușescu(, 2014, graphite on acid-free paper, 100ש70